What can business learn from the arts

Modellen What can business learn from the Arts er udarbejdet i ønsket om at tydeliggøre hvilken funktion og effekt kunst kan have på virksomheden som organisation; dens medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Kunst er i dets væsen direkte kommunikation.

Som virksomhed må man forholde sig til, hvad man ønsker at kunsten skal kommunikere og hvilket effekt den skal afføde.

 
 

 

Virksomhed

Kunstværk


Artefakter

(De synlige)

Virksomhedens fysiske og sociale miljø Eks. arkitektur, indretning, påklædning og fortællinger om ”de gode gamle dage”.

Kunsten kan  skabe  smukke rammer, underbygge stemninger og inspirere til kreativ tænkning.


SKUEVÆRDIER

(De nedskrevne og  velkendte / italesatte)

Virksomhedens strategi, mål, filosofi og vision. Eks. innovation og bæredygtighed.

Kunsten kan tydeliggøre virksomhedens visioner og kerneværdier. Kunst kan som ramme og rum understøtte innovation og vidensdeling eller eksempelvis understrege bæredygtighed som en af virksomhedens bærende visioner.


GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER 

(De usynlige og selvfølgelige)

De dybtliggende, fundamentale træk ved organisationskulturen. Virksomhedens paradigmer og traditioner, og de fordomme den bliver mødt med eks.: 

  • Asiater er de mest arbejdsomme.
  • Er livet et spørgsmål om samarbejde eller konkurrence?
  • Pelsproducenter er inhumane.
  • Advokater er konservative.
  • Overarbejde er et spørgsmål om engagement.

Kunsten kan fremhæve virksomhedens værdifulde grundlæggende antagelser  eller bryde med  vanetænkning. Ved at fremstille alternative virkelighedsbilleder kan kunsten udfordre fastlåste tankegange og fordomme.


 
Inspiration hentet fra Scheins model omkring organisationskultur i virksomheder. Kultur forstået som en integrationsmekanisme i organisationen, der kitter organisationen sammen. Organisationskulturen er indvævet i hele organisationen og gennemtrænger organisationsmedlemmernes måde at ”opfatte, tænke og føle på”(Schein, 1986).