What can business learn from the arts?

Modellen What can business learn from the Arts er udarbejdet i ønsket om at tydeliggøre kunstens essens og ærinde, og hvilken funktion og effekt kunst kan have på virksomheden som organisation, dens kunder og samarbejdspartnere.

Vi henvender os primært til erhvervslivet. Erhvervslivet har brug for substansen og identiteten fra kunsten til at videreudvikle en mere målrettet *virksomhedskultur, vække lysten til at begå sig i utrådte områder og frisætte kreativ tænkning.

Kunst er i dets væsen direkte kommunikation. Som virksomhed må man forholde sig til hvad kunsten skal kommunikere og hvilken effekt den skal afføde.

 

* Inspiration hentet fra Scheins model omkring organisationskultur i virksomheder. Kultur forstået som en integrationsmekanisme, der kitter organisationen sammen. Organisationskulturen er indvævet i hele organisationen og gennemtrænger organisationsmedlemmernes måde at ”opfatte, tænke og føle på”(Schein, 1986).