Vi er en platform, der arbejder som kunstfaglige rådgivere og kunstformidlere. Som kunstagenter leder vi processen fra præsentation af udsmykningsforslag, gennem tilblivelsen, til kunstværkets endelige placering.

Vores vision er at formidle god og relevant kunst, der udfordrer sanserne og skaber grobund for debat, nytænkning og kommunikation mellem mennesker.

Det æstetiske greb bliver vægtet højt i vores valg af kunst - vi insisterer på at kvalitet er mere interessant end det modsatte.

For os er kunst og kultur en vigtig, folkelig funderet ressource med et samfundsforandrende og -udviklende potentiale. I vores arbejde er vi bevidste omkring FN´s 17 globale verdensmål for en mere fair og bæredygtig verden. Vi ønsker at støtte op omkring et inkluderende, kreativt og innovativt samfund, hvor forskelle hilses velkommen og deltagelse er værdsat.